Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi KSCL môn Toán 12. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 12 của trường THPT Yên Khánh A - Ninh Bình năm học 2018-2019.

Nội dung bộ đề KSCL với 50 câu hỏi trắc nghiệm. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề KSCL với mã đề 132 ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi KSCL lần 4 Toán 12 Yên Khánh A – Ninh Bình

Cho vật thể (T) giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0, x = 2. Cắt vật thể (T) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x (0 ≤ x ≤ 2) ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng (x + 1)e^x. Thể tích vật thể (T) bằng?

Cho số phức z thỏa mãn: |z + 2 – i| = 3. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) biểu diễn số phức w = 1 + z‾ là:

  • A. Đường tròn tâm I(-2;1), bán kính R = 3.
  • B. Đường tròn tâm I(2;-1), bán kính R = 3.
  • C. Đường tròn tâm I(-1;-1), bán kính R = 9.
  • D. Đường tròn tâm I(-1;-1) bán kính R = 3.

Gọi X là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập X. Tính xác suất để số lấy được luôn chứa đúng ba số thuộc tập Y = {1; 2; 3; 4; 5} và ba số đứng cạnh nhau, số chẵn đứng giữa hai số lẻ.

Xem thêm: Đề thi khảo sát Toán 12 lần 3 – THPT chuyên Hưng Yên