Sau đây Đáp Án Đề Thi xin được chia sẻ với các bạn học sinh bộ tài liệu gồm tổng hơp 17 dạng bài tập trắc nghiệm VDC cực trị của hàm số cực kỳ hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12. Nhằm mục đích ôn tập rèn luyễn kỹ năng phù hợp với các đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Giải tích 12 chương 1 (ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số) và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Bộ tài liệu gồm 72 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) cực trị của hàm số. Các bạn có thể xem chi tiết bộ tài liệu dưới đây.

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

 • 1. Khái niệm cực trị của hàm số.
 • 2. Điều kiện cần để hàm số đạt cực trị.
 • 3. Điều kiện đủ để hàm số đạt cực trị.

B. PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

 • Dạng 1. Cho hàm số f(x) hoặc f'(x). Tìm điểm cực trị, giá trị cực trị.
 • Dạng 2. Tìm (điểm) cực trị thông qua bảng xét dấu, bảng biến thiên của đạo hàm.
 • Dạng 3. Tìm (điểm) cực trị thông qua đồ thị f(x), f'(x), f”(x).
 • Dạng 4. Cực trị hàm bậc ba.
 • Dạng 5. Cực trị hàm bậc bốn trùng phương.
 • Dạng 6. Cực trị hàm phân thức hữu tỉ.
 • Dạng 7. Cực trị của hàm chứa căn thức.
 • Dạng 8. Cực trị của hàm bậc cao và hàm lượng giác.
 • Dạng 9. Tìm cực trị của hàm số chứa trị tuyệt đối.
 • Dạng 10. Tìm cực trị của hàm số trị tuyệt đối nếu biết bảng biến thiên hoặc đồ thị.
 • Dạng 11. Một số bài toán sử dụng phép dịch chuyển đồ thị.
 • Dạng 12. Định tham số để hàm số chứa dấu trị tuyệt đối có n điểm cực trị.
 • Dạng 13. Cho bảng biến thiên, định giá trị tham số để hàm số trị tuyệt đối có n điểm cực trị.
 • Dạng 14. Cho đồ thị, định tham số để có hàm số có n điểm cực trị.
 • Dạng 15. Biết được đồ thị của hàm số f(x) tìm (số điểm) cực trị của hàm ẩn.
 • Dạng 16. Tìm (số điểm) cực trị hàm ẩn biết đồ thị của hàm số f'(x).
 • Dạng 17. Biết được f'(x) hoặc bảng xét dấu, bảng biến thiên của f'(x), tìm số điểm cực trị của hàm ẩn.