Sau đây Đáp Án Đề Thi xin được chia sẻ bộ tài liệu chuyên đề khảo sát hàm số Toán 12: Nhận dạng đồ thị hàm số. Đây là bộ tài liệu mới được Thầy Lê Bá Bảo (trường THPT Đặng Huy Trứ & Admin CLB Giáo Viên Trẻ TP Huế) chia sẻ.

Bộ tài liệu này gồm 57 trang bao gồm lý thuyết cần nắm, các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm chủ đề nhận dạng đồ thị hàm số thuộc chuyên đề khảo sát hàm số môn Toán 12.

I. Tóm tắt lý thuyết.

  • 1 – Sơ đồ khảo sát hàm số.
  • 2 – Khảo sát một số hàm đa thức và phân thức.

II. Kỹ năng nhận biết đồ thị và bảng biến thiên.

III. Một số bài toán liên quan.

IV. Đáp án và lời giải chi tiết.

Các bạn có thể xem và tải về bộ tài liệu bổ ích ngay dưới đây nhé.