Đáp án đề khảo sát Toán THPT Quốc gia lần 3 trường Thiệu Hóa – Thanh Hóa

Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi khảo sát Toán THPT Quốc gia năm 2019. Đây là một trong những bộ đề KSCL Toán lần 2 của trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa.

NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

Nội dung bộ đề thi với mã đề 132 được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 50 câu. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Trong đó nội dung bộ đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề khảo sát Toán THPT Quốc gia lần 3

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc BAD = 60 độ và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) bằng 45 độ. Gọi M là điểm đối xứng của C qua B và N là trung điểm của SC. Mặt phẳng (MND) chia khối chóp S.ABCD thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh S có thể tích V1, khối đa diện còn lại có thể tích V2 (tham khảo hình vẽ sau). Tính tỉ số V1/V2.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính BD. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC, BD và P là giao điểm của MN, AC. Biết đường thẳng AC có phương trình x – y – 1 = 0, M(0;4), N(2;2) và hoành độ điểm A nhỏ hơn 2. Tìm tọa độ các điểm P, A, B.

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 300. Gọi A là biến cố “số được chọn không chia hết cho 3”. Tính xác suất P(A) của biến cố A.

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra định kì Toán 12 trường Nguyễn Khuyến – TP HCM