Đề thi nhằm kiểm tra chất lượng cuối kì môn Toán lớp 7 trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) gồm 7 câu như sau.

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
Phòng Giáo dục và đào tạo

Kiểm tra học kỳ II năm học 2018 -2019
Môn: Toán khối lớp: 7
Thời gian: 90 phút

Bài 1: (1đ). Một giáo viên theo dõi thời gian (đơn vị là phút) giải xong một bài tập Toán của học sinh lớp 7A và ghi lại như sau:

Thời gian (x) 5 6 7 8 9 10
Số HS đạt được (n) 4 3 12 10 8 5

Hãy tính thời gian trung bình giải một bài tập Toán của lớp 7A. (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Bài 2 (3đ). Cho đơn thức  và hai đơn thức M(x) = x2+8x+3;

N(x) = 3x2 + 8x -3

a) Thu gọn đơn thức A

- Quảng cáo -

b) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 2 và y = -1

c) Tính M(x) + N(x) và M(x) – N(x)

Bài 3 (1đ). Tìm nghiệm của các đa thức sau

a) f(x) = 3x – 12

b) g(x) = x2 -36

Bài 4 (0,5đ). Cho đa thức f(x) = ax + b. Biết f(-2) = 0 và  f(2) = 8 . Tìm a và b.

Bài 5(1đ). Cho ΔABC có AB = AC, ∠B =550. Tính số đo góc A

Bài 6 (1đ). Một cây xanh mọc đơn độc. Trong một trận bão lớn, cây bị gãy ngang (hình vẽ).

Ngọn cây chạm mặt đất cách gốc cây 3m. Đoạn thân cây còn lại người ta đo được 4m. Hỏi lúc đầu cây cao bao nhiêu mét?

Bài 7(2,5đ). Cho tam giác ABC cân tại A (góc A nhọn, AB >BC). Gọi M là trung điểm của BC.
a) Chứng minh: AMB = AMC
b) Gọi I là trung điểm của AB. Qua A kẻ đường thẳng song song với BC, cắt tia MI tại D. Chứng mminh: AD = MC
c) CD lần lượt cắt AB, AM tại S và E. Chứng minh BC <3AS