Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 môn Toán của trường THCS Phạm Hồng Thái - Hà Nội.

Nội dung bộ đề thi gồm 1 trang với 6 bài toán dạng tự luận. Với tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Ngay dưới đây là nội dung bộ đề thi xin mời các em cùng tham khảo.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 7 trường THCS Phạm Hồng Thái – Hà Nội

Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng “tần số” sau:
Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10.
Tần số (n) 1 2 7 8 5 11 4 2 N = 40.

  • a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?
  • b) Có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Số các giá trị khác nhau?
  • c) Tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng.

Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường phân giác BD (D ∈ AC) của tam giác ABC. Vẽ AE vuông góc với BD tại H (E ∈ BC).

  • a) Chứng minh: AB = EB.
  • b) Chứng minh: DE BC và DA < DC.

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 12cm, BC = 13cm. Tính chu vi tam giác ABC.