Các em cùng tham khảo bộ đề thi học kỳ 1 lớp 12 môn Toán của trường THPT Chuyên Thái Nguyên dưới đây nhé. Bộ đề thi bao gồm các mã đề khác nhau và thời gian làm bài của mỗi mã đề là 90 phút, không kể thời gian giao đề. Mỗi đề thi gồm 6 trang gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm toán học. Và dưới đây là một trong những mã đề thi học kỳ 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Chuyên Thái Nguyên mã đề số 295. Các em cùng xem tham khảo bộ đề thi học kỳ 1 dưới đây nhé.

Đề thi kì 1 lớp 12 môn Toán 2017-2018 THPT Chuyên Thái Nguyên

Trích câu hỏi nội dung đề thi như sau:

Câu 7: Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x3 – 3mx2 + 4m3 có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB  có diện tích bằng 4 (O là gốc tọa độ). Ta có tổng giá trị tất cả các phần tử của tập S bằng

A. 1         B. 2            C. -1            D. 0

Câu 24: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hình có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp

B. Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì có mặt cầu ngoại tiếp.

C. Hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp.

D. Hình chóp có đáy là tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp

Theo TTHN