Hôm nay dapapdethi xin được chia sẻ và giới thiệu tới các bạn bộ đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 mới nhất của trường THPT Lương Văn Can - HCM năm học 2022 2023 mới nhất hiện nay. Đây là bộ đề thi kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kì 1 lớp 12 môn Toán. Cấu trúc đề thi được biên soạn theo tỷ lệ 60% trắc nghiệm và 40% đề tự luận. Tổng thời gian làm bài là 120 phút. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết sau đây.

Trích dẫn Đề thi cuối HK1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM:

+ Cho hàm số f x xác định và liên tục trên có bảng biến thiên như sau: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

  • A. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận.
  • B. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.
  • C. Đồ thị hàm số có hai TCN y 2 y 5 và một TCĐ x 1.
  • D. Đồ thị hàm số có bốn đường tiệm cận.

+ Tính thể tích của khối nón biết chiều cao bằng 12cm, đường sinh bằng 13cm.
+ Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 10, thể tích của khối chóp là 100. Tính chiều cao của khối chóp.