Sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán mới nhất. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 1 lớp 12 của sở GD&ĐT Bến Tren năm học 2019-2020.

Kì thi được tổ chức vào Thứ Ba ngày 17 tháng 12 năm 2019. Bộ đề thi gồm có 5 trang, đề thi được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi với mã đề 357 dươi đây.

Trích dẫn đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán sở GD&ĐT Bến Tre

Theo số liệu từ cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2015 là 91,7 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2050 ở mức không đổi là 1,1 %. Hỏi đến năm nào dân số Việt Nam sẽ đạt mức 120,5 triệu người, biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức S = A.e^Nt, trong đó: A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm.

Cho hàm số y = f(x) = (√(x − m) − 3)/(x^2 − 4x + 3) có đồ thị (C). Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của m ∈ [−30;30] để đồ thị (C) có đúng một tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang. Số phần tử của tập S là?

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = ±√2. B. Đồ thị (C) nhận Oy làm trục đối xứng.
  • C. Đồ thị (C) cắt Ox tại bốn điểm phân biệt. D. Hàm số có ba điểm cực trị.