Hôm nay dapandethi xin mời các bạn cùng tham khảo bộ đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán năm học 2018-2019. Đây là một trong những bộ đề mẫu kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 12 mới nhất hiện nay.

Nội dung bộ đề với tổng 5 đề mẫu kiểm tra học kỳ 1 của trường THP Marie Curie – thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung bộ đề mẫu được chia sẻ bởi giáo viên bộ môn nhà trường.

Trong đố nội dung các đề với cấu trúc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. Và trong đó, phần trắc nghiệm khách quan gồm 30 câu hỏi, chiếm 60% tổng số điểm. Và nội dung phần tự luận gồm 10 bài toán, chiếm 40% tổng số điểm. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung các bộ đề mẫu sau đây.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 sở GD và ĐT Bạc Liêu 2019