Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 trường Việt Đức – Hà Nội năm 2019

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 lớp 12 mới nhất của trường THPT Việt Đức – Hà Nội năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề thi có mã 110 gồm 05 trang.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Trong đó nội dung bộ đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán. Với tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Nội dung chính kiểm tra giới hạn trong chương trình học kỳ 2 Toán 12 theo phân phối chương trình. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

  Trích dẫn đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 trường Việt Đức – Hà Nội

  Trên mặt phẳng phức Oxy, M là điểm biểu diễn số phức z = 0. N là điểm biểu diễn số phức z’ = 1/z. Biết điểm M di động trên đường tròn tâm I(-1;1), bán kính R = √2. Hỏi điểm N di động trên đường nào trong các đường sau?

  A. Đường thẳng có phương trình: 2x + 3y + 1 = 0.
  B. Đường thẳng có phương trình: 2x – 2y + 1 = 0.
  C. Đường tròn có phương trình: x^2 + y^2 + 2x – 2y = 0.
  D. Đường thẳng có phương trình: 2x + 2y + 1 = 0.

  Trong không gian Oxyz, cho vật thể được giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại các điểm có hoành độ x = 1 và x = 3. Nếu cắt vật thể đó theo một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (với 1 ≤ x ≤ 3) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có các kích thước là 3x và 4x. Tính thể tích V của vật thể đó.

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;5;3) và đường thẳng (d): (x – 1)/2 = y/1 = (z – 2)/2. Mặt phẳng (P): x + by + cz + d = 0 chứa đường thẳng (d) và có khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất. Khi đó b – c + d bằng?

  Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 2 Toán 12 trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội 2019