Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 lớp 12 của trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương.

Nội dung bộ đề thi học kì 2 được biên soạn với mã đề 550. Trong đó nội dung bộ đề gồm 08 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan. Nội dung đề giới hạn trong các chương 3 – 4 Giải tích 12 và chương 3 Hình học 12. Tổng thời gian làm bài là 90 phút. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết các mã đề 550, 598, 422, 203, 713, 624.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 12 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Cho phương trình bậc hai trên tập số phức: az^2 + bz + c = 0 và ∆ = b^2 – 4ac. Chọn khẳng định sai?

  • A. Nếu ∆ ≠ 0 thì phương trình có hai nghiệm.
  • B. Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm.
  • C. Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép.
  • D. Nếu phương trình có hai nghiệm z1, z2 thì z1 + z2 = -b/a.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. Mặt phẳng (P): x – y + 2z − 4 = 0 và mặt phẳng (Q): x – 3y – 2z + 1 = 0 vuông góc.
  • B. Mặt phẳng (R): x – 3y + 2z = 0 đi qua gốc toạ độ.
  • C. Mặt phẳng (H): x + 4y = 0 song song với trục Oz.
  • D. Mặt phẳng (P): x – y + 2z − 4 = 0 và mặt phẳng (Q): x – y + 2z + 1 = 0 song song.

Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường y = ((2x^2 + x)sinx – (x – 1)cosx)/(xsinx + cosx), trục hoành và hai đường thẳng x = 0 và x = π/4. Biết rằng diện tích của hình phẳng D bằng (π^2 + 4π)/16 + aln2 + bln(π + 4), với a, b là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 Toán 12 trường Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM