Xịn chào các em! Hôm nay, Dapandethi tiếp tục gửi đến các em bộ tài liệu là đề thi học kỳ 2 lớp 12. Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT An Phước – Ninh Thuận mã đề 303 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi, chiếm 80% số điểm và phần tự luận gồm 2 câu, chiếm 20% số điểm. Do vậy, đề vừa đánh giá được tốc độ làm bài, vừa kiểm tra khả năng trình bày bài toán của học sinh lớp 12. Các em học sinh sẽ làm bài trong khoảng thời gian là 90 phút, kỳ thi được tổ chức vào ngày 13/04/2018, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 - 2018 trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam