Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 (Hàm số bậc 1 – 2) trường THPT Thực hành Sư phạm – Cần Thơ mã đề A11 được biên soạn để kiểm tra lấy điểm hệ số 1 lớp 10A1, đề gồm 2 trang với 12 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai.

Trích dẫn đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 (Hàm số bậc 1 – 2) trường THPT Thực hành Sư phạm – Cần Thơ

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây sai?

 • A. Điểm M(2;3) thuộc đồ thị hàm số.
 • B. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [−1;1] là 2.
 • C. Hàm số f(x) là hàm chẵn.
 • D. Phương trình f(x) = 3/2 có ba nghiệm phân biệt.

Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;4).
 • B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−1;1).
 • C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−1;3).
 • D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;0).

Cho hàm số f(x) = 1/4.x^2 khi x ≤ 2 và f(x) = 3 − x khi x ≥ 2.

 • 1. Vẽ đồ thị hàm số f(x).
 • 2. Lập bảng biến thiên và tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số f(x).
 • 3. Dựa vào đồ thị, tìm điều kiện của tham số m để phương trình f(x) = m có ít nhất hai nghiệm.

Xem thêm: Đề thi định kỳ Toán 10 – THPT chuyên Bắc Ninh lần 1 2018-2019