Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề KSCL môn Toán lớp 10. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 10 của trường THPT Yêu Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Nội dung bộ đề thi với mã đề 132 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Trong đó nội dung bộ đề thi với 50 câu hỏi và bài toán. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Kỳ thi với mục đích nhằm giúp nhà trường và giáo viên nắm rõ chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 trong giai đoạn giữa học kỳ 2 năm học 2018 – 2019. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 10 lần 2 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Để sản xuất 100 sản phẩm thì Mai và Lan cùng làm hết 72 giờ, Lan và Chi cùng làm hết 63 giờ, còn Mai và Chi cùng làm hết 60 giờ. Trong buổi tổng kết sắp tới trưởng cơ sở sản xuất muốn thưởng cho một người sản xuất năng suất nhất. Hỏi ai sẽ được thưởng?

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai ?

  • A. Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC thì GA + GB + GC = 0.
  • B. Tứ giác ABCD là hình bình hành thì AC = AB + AD.
  • C. Với ba điểm bất kì O, A, B thì AB = OA – OB.
  • D. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB với điểm M bất kì thì 2MI = MA + MB.

Cho hai hàm số f(x) = -x^4 + 8x^2 + 2019 và g(x) = √(1 – x^2). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số f(x) và g(x) không chẵn không lẻ.
  • B. Hàm số f(x) chẵn, hàm số g(x) không chẵn không lẻ.
  • C. Hàm số f(x) chẵn, hàm số g(x) lẻ.
  • D. Hàm số f(x) và g(x) đều chẵn.

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 10 – Nguyễn Tất Thành – Hà Nội