Xin chào các em. Như vậy là kì thi THPT Quốc gia 2020 đã diễn ra được 1 ngày. Và hôm nay các sĩ tử sẽ bất đầu vào ngày thi thứ 2 và môn thi đầu tiên trong ngày 10/8 đó chính là môn Vật Lý.

Để giúp các em có thể nhanh chóng tra cứu và đánh giá năng lực làm bài của mình. Thì ngay sau đây, dapandethi xin được chia sẻ với các em đáp án đề thi môn Vật Lý kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đầy đủ tất cả 24 mã đề nhanh chóng và chính xác nhất.

Qua đó giúp cho các em học sinh có thể tự mình đánh giá năng lực làm bài. Cũng như tham khảo để so sánh và giải đáp những thắc mắc trong quá trình làm bài của mình. Và ngay sau đây là đề thi chính thức môn Vật Lý kỳ thi THPT Quốc gia 2020 từ bộ GD&ĐT. Cũng như đáp án tham khảo môn Vật lý tất cả 24 mã đề ngay dưới đây.

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 chính thức

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 24 mã đề tham khảo

Nhằm giúp các em có thể nhanh chóng tra cứu đáp án tham khảo một cách tiện lợi và chính xác. Thì ngay dưới đây sẽ là tổng hợp đáp án 24 mã đề môn thi Vật Lý kỳ thi THPT Quốc gia 2020 chi tiết.

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 201

1.C 2.B 3.D 4.A 5.C 6.A 7.C 8.D 9.C 10.A
11.B 12.A 13.B 14.D 15.B 16.A 17.A 18.A 19.D 20.A
21.D 22.D 23.B 24.D 25.A 26.A 27.B 28.A 29.D 30.B
31.D 32.D 33.D 34.B 35.B 36.A 37.D 38.D 39.A 40.B

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 202

1.D 2.B 3.C 4.D 5.D 6.B 7.A 8.C 9.C 10.D
11.A 12.B 13.B 14.C 15.A 16.A 17.C 18.C 19.B 20.B
21.C 22.A 23.A 24.B 25.A 26.B 27.B 28.A 29.B 30.C
31.A 32.C 33.B 34.A 35.A 36.A 37.B 38.C 39.C 40.B

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 203

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 204

1.C 2.A 3.D 4.C 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.D 18.D 19.D 20.B
21.C 22.B 23.B 24.C 25.C 26.A 27.D 28.D 29.D 30. B
31.B 32.D 33.D 34.D 35.B 36.C 37.B 38.B 39.C 40.C

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 205

1.C 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.B 17.C 18.D 19.B 20.C
21.A 22.C 23.B 24.D 25.C 26.A 27.D 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.D 34.D 35.B 36.B 37.B 38.A 39.D 40.C

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 206

1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.B 10.C
11.D 12.A 13.B 14.D 15.C 16.C 17.D 18.B 19.B 20.A
21.C 22.C 23.C 24.A 25.A 26.C 27.C 28.D 29.A 30.C
31.A 32.C 33.D 34.A 35.D 36.A 37.D 38.C 39.A 40.A

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 207

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 208

1.D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.B 7.B 8.B 9.C 10.B
11.C 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.C 18.D 19.D 20D
21.A 22.B 23.A 24.A 25.B 26.A 27.D 28.B 29.C 30.D
31.C 32.D 33.D 34.A 35.B 36.C 37.B 38.C 39.B 40.C

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 209

1.B 2.B 3.A 4.B 5.B 6.C 7.B 8.A 9.D 10.B
11.B 12.B 13.C 14.C 15.A 16.C 17.B 18.D 19.C 20.D
21.A 22.B 23.C 24.B 25.D 26.A 27.A 28.B 29.D 30.D
31.A 32.A 33.A 34.D 35.A 36.C 37.D 38.D 39.D 40.D

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 210

1.B 2.A 3.A 4.D 5.C 6.A 7.C 8.C 9.D 10.B
11.B 12.D 13.D 14.C 15.D 16.C 17.B 18.B 19.B 20.C
21.B 22.B 23.C 24.A 25.A 26.C 27.A 28.A 29.A 30.C
31.C 32.A 33.C 34.B 35.B 36.C 37.B 38.A 39.B 40.B

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 211

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 212

1.B 2.A 3.A 4.C 5.C 6.D 7.A 8.A 9.C 10.C
11.B 12.C 13.C 14.C 15.B 16.A 17.B 18.D 19.A 20.A
21.B 22.C 23.B 24.B 25.B 26.A 27.C 28.D 29.A 30.B
31.D 32.C 33.D 34.D 35.D 36.B 37.A 38.C 39.B 40.B

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 213

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 214

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 215

1.A 2.B 3.D 4.B 5.B 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.C 17.D 18.A 19.A 20.B
21.D 22.D 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.D 29.A 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.A 36.A 37.C 38.B 39.A 40.C

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 216

1.A 2.D 3.C 4.A 5.D 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.C 12.B 13.D 14.C 15.C 16.B 17.D 18.B 19.B 20.B
21.A 22.D 23.C 24.D 25.B 26.B 27.D 28.C 29.A 30.C
31.D 32.B 33.A 34.C 35.A 36.C 37.C 38.D 39.A 40.A

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 217

1.B 2.B 3.C 4.A 5.B 6.A 7.B 8.C 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.C 15.D 16.C 17.B 18.C 19.D 20.A
21.D 22.B 23.D 24.C 25.D 26.D 27.A 28.D 29.C 30.D
31.A 32.B 33.A 34.B 35.C 36.A 37.C 38.D 39.B 40.A

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 218

1.A 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C 9.D 10.D
11.D 12.D 13.C 14.C 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.B 26.A 27.C 28.C 29.B 30.A
31.C 32.A 33.B 34.A 35.A 36.C 37.C 38.B 39.C 40.B

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 219

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 220

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 221

1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.A 7.D 8.C 9.B 10.C
11.A 12.D 13.B 14.B 15.C 16.A 17.D 18.A 19.A 20.C
21.D 22.B 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 222

1.B 2.C 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.D 10.D
11.B 12.A 13.D 14.D 15.D 16.A 17.D 18.A 19.A 20.A
21.C 22.B 23.C 24.B 25.D 26.C 27.C 28.C 29.A 30.D
31.B 32.C 33.B 34.A 35.B 36.B 37.A 38.A 39.D 40.D

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 223

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2020 mã đề 224

https://itqnu.vn/wp-content/uploads/2020/08/loading.gif

Như vậy trên đây là đáp án môn Vật Lý kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đầy đủ và nhanh chóng tất cả 24 mã đề. Hi vọng với những thông tin bổ ích trên đây. Sẽ giúp cho các em có thể nhanh chóng tra cứu đáp án và đánh giá năng lực làm bài của mình. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020.