Ngày 1/7, Bộ GD&ĐT công bố đáp án môn Hóa học trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Đáp án 24 mã đề môn Hóa học như sau: