Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án chính thức môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Đáp án 24 mã đề môn Sinh học như sau: