Xin chào các bạn đã đến với Dapandethi và môn GDCD là môn thi thứ 3 vào ngày 27/06/2019 của kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Thời gian bắt đầu thi môn Sử là vào lúc 9h30 và bắt đầu làm bài vào lúc 9h35. Với tổng thời gian làm bài là 50 phút dành cho các sĩ tử.

Và sau đây nhằm giúp các bạn cũng như các bậc phụ huynh cùng toàn thể thầy cô giao quan tâm tới môn GDCD trong kỳ thi THPT Quốc gia. Thì sau đây dapandethi xin được chia sẻ bộ đề thi và đáp án môn GDCD THPT Quốc gia dành cho các bạn tham khảo. Và dưới đây là nội dung và đáp án tham khảo dành cho môn GDCD. Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.

Đáp án môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Mã đề 301 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.C 82.D 83.A 84.D 85.C 86.C 87.A 88.D 89.B 90.A
91.C 92.A 93.A 94.D 95.B 96.D 97.C 98.D 99.C 100.B
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Mã đề 302 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.D 82.B 83.B 84.D 85.D 86.C 87.A 88.A 89.C 90.D
91.B 92.A 93.A 94.C 95.B 96.B 97.C 98.A 99.D 100 B
101.D 102.A 103.D 104.C 105.C 106.B 107.B 108.D 109.B 110.B
111.B 112.B 113.C 114.A 115.B 116.D 117.A 118.A 119.B 120.A

Mã đề 303 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.C 82.D 83.A 84.D 85.A 86.B 87.D 88.B 89.C 90.A
91.B 92.D 93.A 94.D 95.B 96.C 97.A 98.A 99.B 100.C
101.B 102.B 103.C 104.B 105.D 106.D 107.C 108.B 109.A 110.C
111.C 112.A 113.A 114.D 115.B 116.A 117.D 118.A 119.D 120.B

Mã đề 304 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.B 82.D 83.C 84.B 85.C 86.C 87.A 88.B 89.D 90.B
91.C 92.D 93.C 94.A 95.D 96.B 97.B 98.B 99.D 100.A
101.C 102.B 103.A 104D. 105.A 106.B 107.A 108.C 109.A 110.A
111.C 112.D 113.A 114.B 115.C 116.B 117.C 118.A 119.B 120.A

Mã đề 305 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

Mã đề 306 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.D 82.B 83.D 84.A 85.C 86.D 87.C 88.C 89.B 90.D
91.A 92.B 93.B 94.D 95.C 96.A 97.C 98.A 99.C 100.B
101.D 102.B 103.D 104.C 105.B 106.C 107.B 108.C 109.B 110.C
111.B 112.D 113.D 114.D 115.B 116.C 117.B 118.D 119.B 120.B

Mã đề 307 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.C 82.B 83.A 84.B 85.A 86.C 87.D 88.A 89.B 90.B
91.C 92.A 93.A 94.A 95.B 96.C 97.C 98.A 99.D 100.B
101.D 102.B 103.D 104.D 105.C 106.C 107.D 108.B 109.C 110.D
111.B 112.B 113.C 114.D 115.D 116.D 117.B 118.C 119.D 120.C

Mã đề 308 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.D 82.B 83.A 84.A 85.D 86.D 87.C 88.C 89.D 90.B
91.A 92.B 93.B 94.D 95.A 96.A 97.D 98.B 99.D 100.A
101.A 102.B 103.A 104.D 105.B 106.D 107.A 108.C 109.C 110.D
111.B 112.A 113.B 114.B 115.A 116.B 117.D 118.C 119.D 120.D

Mã đề 309 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

Mã đề 310 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.D 82.C 83.C 84.C 85.A 86.C 87.B 88.D 89.B 90.C
91.B 92.C 93.B 94.A 95.A 96.C 97.B 98.D 99.D 100.A
101.D 102.C 103.D 104.D 105.A 106.D 107.B 108.B 109.B 110.C
111.D 112.A 113.C 114.B 115.C 116.B 117.B 118.C 119.A 120.D

Mã đề 311 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

Mã đề 312 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.B 82.C 83.D 84.A 85.A 86.A 87.C 88.A 89.B 90.B
91.B 92.D 93.B 94.B 95.C 96.D 97.B 98.C 99.D 100.B
101.B 102.A 103.A 104.C 105.A 106.D 107.A 108.C 109.A 110.C
111.B 112.C 113.C 114.A 115.A 116.B 117.B 118.C 119.C 120.C

Mã đề 313 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

Mã đề 314 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

Mã đề 315 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.B 82.A 83.C 84.B 85.D 86.B 87.D 88.B 89.C 90.A
91.B 92.A 93.B 94.D 95.C 96.C 97.A 98.C 99.D 100. B
101.A 102.B 103.B 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.B 110.A
111.C 112.C 113.C 114.B 115.A 116.C 117.A 118.C 119.A 120.B

Mã đề 316 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.D 82.A 83.A 84.C 85.D 86.C 87.B 88.A 89.B 90.C
91.B 92.D 93.A 94.D 95.A 96.D 97.D 98.A 99.C 100.C
101.D 102.C 103.D 104.C 105.B 106.D 107.B 108.A 109.A 110.C
111.B 112.D 113.D 114.C 115.A 116.B 117.B 118.A 119.B 120.A

Mã đề 317 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.B 82.A 83.C 84.A 85.D 86.C 87.A 88.C 89.C 90.C
91.D 92.C 93.B 94.A 95.D 96.B 97.A 98.B 99.C 100.D
101.A 102.D 103.A 104.C 105.B 106.B 107.A 108.B 109.B 110.B
111.C 112.A 113.C 114.B 115.D 116.D 117.D 118.C 119.B 120.D

Mã đề 318 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.C 82.A 83.D 84.B 85.D 86.D 87.D 88.C 89.B 90.C
91.A 92.A 93.A 94.B 95.B 96.D 97.C 98.D 99.C 100.C
101.C 102.B 103.B 104.D 105.B 106.D 107.C 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.D 118.B 119.C 120.B

Mã đề 319 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

Mã đề 320 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

Mã đề 321 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

Mã đề 322 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

Mã đề 323 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.D 82.D 83.B 84.C 85.D 86.C 87.C 88.B 89.D 90.C
91.D 92.D 93.A 94.B 95.A 96.B 97.B 98.D 99.B 100.A
101.D 102.B 103.B 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.D 110.A
111.C 112.A 113.A 114.D 115.C 116.D 117.C 118.A 119.D 120.D

Mã đề 324 - Đáp án môn GDCD - THPT Quốc gia 2019

81.D 82.C 83.C 84.D 85.D 86.C 87.D 88.B 89.A 90.A
91.A 92.D 93.A 94.B 95.A 96.B 97.B 98.A 99.B 100.B
101.B 102.C 103.D 104.C 105.A 106.B 107.C 108.D 109.B 110.D
111.D 112.C 113.A 114.A 115.B 116.C 117.C 118.A 119.B 120.B

Đề thi môn GDCD kỳ thi THPT Quốc gia 2019

 

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đề thi và đáp án tham khảo sớm nhất ngay khi có đề thi. Các bạn hãy nhớ theo dõi và nhấn phím F5 hoặc tải lại trang để cập nhật đề thi và đáp án nhanh nhất nhé.

Xem thêm: Đáp án 24 mã đề môn Lịch Sử thi THPT Quốc gia 2019