Trong 120 phút sáng ngày 18/7/2020, các thí sinh thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành làm bài thi môn Văn.

Và ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đáp án đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Thuận tham khảo. Để giúp các em có thể tự đánh giá năng lực làm bài cũng như tham khảo một cách hiệu quả nhất.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Ninh Thuận

Câu 1 (0,5 điểm): Hãy nêu những tấm gương về lòng nhân ái được tác giả đề cập trong đoạn văn số 1.

Câu 2 (0,5 điểm): “Tuy vậy, không ít người lại thờ ơ, lãnh đạm với hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo của người khác". Từ “khó khăn" trong câu vẫn đã nêu tả tử đơn hay tử phức?

Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu như thế nào về quan niệm của tác giả: “Môi trường gia đình là nơi khởi nguồn hình thành nhân cách"?

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Ninh Thuận