Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi môn Văn vào lớp 10 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021.

Dưới đây là bộ đề thi và đáp án tham khảo môn Văn kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Xin mời các em tham khảo ngay sau đây:

  1. Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

Đề thi môn Văn vào lớp 10 - Thừa Thiên Huế

Câu 1 (0,5 điểm): Hai ngữ liệu trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

Câu 2 (0,5 điểm): Chỉ ra và gọi tên thành phần biệt lập trong câu: Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn.

Câu 3 (1,0 điểm): Xác định và nêu ngắn gọn tác dụng của phép tu từ trong câu: Hãy bung nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu.

Đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 - Thừa Thiên Huế