Sau đây dapandethi xin được chia sẻ bộ đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Hậu Giang năm học 2020 - 2021.

Và dưới đây là nội dung bộ đề thi và đáp án tham khảo môn Văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn - Hậu Giang

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích

Câu 2. Xét theo mục đích nói, câu văn Nếu được hỏi bạn mong muốn điều gì nhất trong công việc và trong cuộc sống từường ngày, bạn sẽ trả lời như thế nào? thuộc kiều câu gì?

Câu 3. Theo đoạn trích, điều gì là quan trọng nhất trong công việc và trong cuộc sống thường ngày?

Câu 4. Tin và cho biết vai trò của thành phần phụ chủ trong câu: Tìm thấy ý nghĩa trong từng công việc bạn làm sẽ làm cho mỗi ngày qua đã trở nên có giá trị hơn và mối kết quả đạt được - dù tốt hay không với điều đáng trân trọng.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn - Hậu Giang