Các em cùng tham khảo bên dưới đề và đáp án môn thi Văn của tỉnh Bắc Ninh năm học 2020-2021.

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Bắc Ninh 2020

a) Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?

b) Trong đoạn thơ trên, quê hương của những người lính được miêu tả qua các từ ngữ, hình ảnh nào?

c) Nêu ngắn gọn những cơ sở hình thành tình đồng chí trong đoạn thơ trên.

d) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ và điệp từ được sử dụng trong câu thơ: Súng bên sông, đầu sát bên đầu.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Bắc Ninh