Như vậy sáng nay ngày 18/7 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Nghệ An đã bước vào môn thi Ngữ Văn. Và để giúp các em học sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu đáp án tham khảo. Cũng như đánh giá năng lực làm bài của thí sinh một cách tốt nhất.

Thì ngay sau đây sẽ là đáp án đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Nghệ An dành cho các em học sinh và các bậc phụ huynh tham khảo.

  1. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Nghệ An năm 2020
  2. Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An năm 2020

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Nghệ An

Câu 1: Đọc hiểu

  • a. Chỉ ra cả chủ đề của đoạn văn.
  • b. Xác định và gọi tên thành phần biệt lập trong câu (2).
  • c. Tim từ lây trong câu (6).
  • d. Em hiểu như thế nào về nội dung của đoạn văn?

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn - Nghệ An