Như vậy là sáng ngày 18/7/2020, Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn. Và để giúp các em học sinh có thể tự đánh giá năng lực làm bài thi của mình.

Thì ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đáp án tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Đà Năng năm 2020 dưới đây.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 - Đà Nẵng

a) Hãy cho biết các từ ngữ được gạch chân thực hiện phép liên kết nào? (0,5 điểm)

b) Tìm khởi ngữ trong câu: Đối với Dalkoff, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là bốn chữ cô giáo đã phê: “Em viết hay lắm!”. (0,5 điểm)

c) Vì sao lời phê của cô giáo: "Em viết hay lắm!" đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời Malcolm Dalkoff? (0,5 điểm)

Đáp án đề thi môn Văn vào lớp 10 - Đà Nẵng