Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi kiểm tra định kỳ Toán lớp 10. Đây là bộ đề thi kiểm tra đinh kỳ lớp 10 của sở GD&ĐTBắc Ninh năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề thi gồm 1 trang với 5 bài toán tự luận. Tổng thời gian làm bài là 90 phút (không kể thời gian phát đề). Nội dung bộ đề thi với mục đích nhằm đánh giá tổng quát lại các nội dung kiến thức Toán 10 mà học sinh đã học trong giai đoạn học kỳ 1 vừa qua. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ Toán 10 lần 1 sở GD và ĐT Bắc Ninh

  • Giả sử phương trình 2x^2 – 4mx – 1 = 0 (với m là tham số) có hai nghiệm x1, x2. Tính T = x1^2 + x2^2 + x1 + x2 theo m.
  • Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm trên cạnh BC sao cho DB = 2DC, I là trung điểm của AD, điểm M trên cạnh AC sao cho MA = xMC. Tìm x để 3 điểm M, B, I thẳng hàng.

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(0;-1), B(2;3), G(1;2).

  • a. Tìm tọa độ AB và trung điểm I của BG.
  • b. Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC nhận G làm trọng tâm.
  • c. Tìm tọa độ điểm N thỏa mãn AN = 2NB.

Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 10 trường Yên Mô B – Ninh Bình