Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các em bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán mới nhất. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 1 lớp 10 của sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm học 2019-2020.

Nội dung bộ đề thi với mã đề 132, đề thi gồm có 2 trang với 10 câu trắc nghiệm (chiếm 30% tổng số điểm) và 7 câu tự luận (chiếm 70% tổng số điểm). Với tổng thời gian làm bài thi là 90 phút không kể thời gian phát đề. Kì thi được tổ chức vào Chiều thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019. Và ngay sau đây xin mời các em cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019

Điều kiện cần và đủ để AB = CD là các vectơ AB và CD thỏa mãn:

  • A. cùng phương, cùng độ dài.
  • B. cùng hướng.
  • C. cùng độ dài.
  • D. cùng hướng, cùng độ dài.

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

  • A. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu!
  • B. Số 15 không chia hết cho 2.
  • C. Bạn An có đi học không?
  • D. Chúc các bạn học sinh thi đạt kết quả tốt!

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;4), B(2;-3), C(1;-2) và D(-1;3m + 3).

a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. b) Tìm m để ba điểm A, B, D thẳng hàng.

  • Cho Parabol (P) có phương trình y = f(x) = ax^2 + bx + c và có đồ thị như hình vẽ. Tính giá trị f(-2).
  • Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm BC, điểm I thỏa mãn 2IA + IB + IC = 0. Chứng minh I là trung điểm AM.