Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Nội dung bộ đề thi với mã đề 132 gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian làm bài thi 90 phút và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

  • A. Hải Dương là thủ đô của Việt Nam.
  • B. Hưng Yên là thủ đô của Việt Nam.
  • C. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
  • D. Hải Phòng là thủ đô của Việt Nam.

Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề ‘Mọi số tự nhiên lẻ đều chia hết cho 3’:

  • A. Mọi số tự nhiên chẵn đều chia hết cho 3.
  • B. Tồn tại số tự nhiên lẻ không chia hết cho 3.
  • C. Tồn tại số tự nhiên chẵn chia hết cho 3.
  • D. Tồn tại số tự nhiên lẻ chia hết cho 3.

Xem thêm: Đề thi HK1 Toán 10 trường chuyên Trần Hưng Đạo – Bình Thuận