Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 10 trường Yên Mô B – Ninh Bình

Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 10. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 10 của trường THPT Yên Mô B – Ninh Bình. Nội dung bộ đề thi với mã đề 101, đề gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận. Trong đó tỉ lệ điểm trắc nghiệm : tự luận là 5:5. Tổng thời gian làm bài là 90 phút và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

  NHẬN NGAY KHÓA HỌC MIỄN PHÍ

  Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 10 trường Yên Mô B – Ninh Bình

  Cho ΔABC biết A(1;2), B(3;-1), C(6;1). Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. ΔABC vuông tại A.
  • B. ΔABC vuông tại B.
  • C. ΔABC vuông tại C.
  • D. ΔABC đều.

  Cho tam giác ΔABC biết A(1;2), B(5;5), C(4;6).

  • a) Tính AB.AC. Chứng minh rằng tam giác ΔABC cân.
  • b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
  • c) Tìm tọa độ điểm M thuộc Ox sao cho ΔABM vuông tại A.

  Xem thêm: Đề thi học kỳ 1 Toán 10 THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội