Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 10 của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình. Đây là một trong những bộ đề thi học kỳ 1 lớp 10 của trường Hoàng Văn Thụ năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay.

Nội dung bộ đề thi với mã đề 123 gồm 05 trang với 35 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận. Với tổng thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề. Mục đích của bộ đề nhằm kiểm tra chất lượng môn Toán 10 cuối học kỳ 1 của các lớp 10 Toán, 10 Lý, 10 Hóa, 10 Sinh, 10 Tin, 10 Anh 1, 10 Anh 2, 10 Nga, 10 Pháp, 10 Trung, 10 CLC TN, 10 TN Tự nhiên, 10 TN Xã hội. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình

Cho hai hàm số y = x + 1 và y = x^2 – x – 2 có đồ thị lần lượt là d và (P).

  • a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số (vẽ trên cùng một hệ tọa độ ).
  • b) Biết rằng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B. Tính diện tích tam giác OAB (với O là gốc hệ trục tọa độ).

Tập xác định D và tính chẵn lẻ của hàm số y = x^3 + 5x là?

  • A. D = R, hàm số chẵn.
  • B. D = R\{0}, hàm số lẻ.
  • C. D = R, hàm số không chẵn không lẻ.
  • D. D = R, hàm số lẻ.

Cho hàm số y = 2x^2 + 4x – 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số đồng biến trên (-∞;1) và nghịch biến trên (1;+∞).
  • B. Hàm số đồng biến trên (-1;+∞) và nghịch biến trên (-∞;-1).
  • C. Hàm số nghịch biến trên (-1;+∞) và đồng biến trên (-∞;-1).
  • D. Hàm số nghịch biến trên (-∞;1) và đồng biến trên (1;+∞).

Xem thêm: Đáp án đề thi HK1 Toán 10 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương