Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kỳ 1 Toán lớp 10. Đây là bộ đề thi học kỳ 1 lớp 10 của trường THPT Trần Hưng Đạo - Bình Thuận. Nội dung bộ đề thi với mã đề 245 gồm 05 trang. Trong đó nội dung bộ đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán.

Bộ đề thi với mục đích nhằm giúp nhà trường và giáo viên bộ môn đánh giá lại toàn diện các chủ đề kiến thức Toán 10. Mà học sinh đã được học trong giai đoạn học kỳ 1 vừa qua của năm học 2018 – 2019. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 trường chuyên Trần Hưng Đạo – Bình Thuận

Cho các tập hợp như sau:

  • Tập hợp A: “Tất cả các học sinh có học lực giỏi khối 10 của trường chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận”.
  • Tập hợp B: “Tất cả các học sinh nữ có học lực giỏi khối 10 của trường chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận”.
  • Tập hợp C: “Tất cả các học sinh nam có học lực giỏi khối 10 của trường chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận”.

Khẳng định nào sau đây đúng?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Bình phương của một số thực là số dương khi và chỉ khi số đó không âm.
  • B. Tổng bình phương của hai số thực bằng 0 khi và chỉ khi một trong hai số đó bằng 0.
  • C. Bình phương một tổng của hai số thực bằng 0 khi và chỉ khi hai số đó đối nhau hoặc cùng bằng 0.
  • D. Hiệu các bình phương của hai số thực bằng 0 khi và chỉ khi hai số đó bằng nhau.

Xem thêm: Đáp án đề thi học kỳ 1 Toán 10 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội 2019