Hôm nay dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi KSCL Toán lớp 10. Đây là bộ đề thi KSCL Toán 10 THPT Quốc gia 2019 mới nhất của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Nội dung bộ đề thi có mã 234 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Nội dung trọng tâm trong kiến thức Đại số 10 và Hình học 10 đã học. Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 10 THPT QG lần 2 THPT chuyên Vĩnh Phúc

Cho góc α ∈ (90°;180°). Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. sinα và cotα cùng dấu.
  • B. Tích sin .cot α α mang dấu âm.
  • C. Tích sin .cos α α mang dấu dương.
  • D. sinα và tanα cùng dấu.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(3;1). Giả sử A(a;0) và B(0;b) (với a, b là các số thực không âm) là hai điểm sao cho tam giác MAB vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức T = a^2 + b^2.

Cho hàm số y = f(x) = |x – 2018| + |x + 2018|. Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. Hàm số y = f(x) có tập xác định là R.
  • B. Đồ thị hàm số y = f(x) nhận trục tung làm trục đối xứng.
  • C. Hàm số y = f(x) là hàm số chẵn.
  • D. Đồ thị hàm số y = f(x) nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng Toán 10 trường Gia Bình 1 – Bắc Ninh lần 1 2019