Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi khảo sát giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 10. Đây là một trong những bộ đề thi KSCL lớp 10 của trường Nhữ Văn Lang - Hải Phòng năm học 2018-2019 mới nhất hiện nay.

Nội dung bộ đề thi với mã đề 132 gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Với tổng thời gian làm bài là 60 phút. Kỳ thi với mục đích giúp nhà trường và giáo viên nắm được tình hình học tập môn Toán của học sinh khối 10. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết sau đây.

Trích dẫn đề thi khảo sát giữa kỳ 1 Toán 10 trường Nhữ Văn Lan – Hải Phòng

Trong số 50 học sinh của lớp 10A trường THPT Nhữ Văn Lan – Hải Phòng có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 25 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hay hạnh kiểm tốt.

Dây truyền đỡ trên cầu treo có dạng Parabol ACB như hình vẽ. Đầu, cuối của dây được gắn vào các điểm A, B trên mỗi trục AA’ và BB’ với độ cao 30 m. Chiều dài đoạn A’B’ trên nền cầu bằng 200 m. Độ cao ngắn nhất của dây truyền trên cầu là OC = 5m. Gọi Q’, P’, H’, O, I’, J’, K’ là các điểm chia đoạn A’B’ thành các phần bằng nhau. Các thanh thẳng đứng nối nền cầu với đáy dây truyền: QQ’, PP’, HH’, OC, II’, JJ’, KK’ gọi là các dây cáp treo. Tính tổng độ dài của các dây cáp treo?

Hai phương trình được gọi là tương đương khi

  • A. Có cùng tập xác định.
  • B. Có số nghiệm bằng nhau.
  • C. Có cùng dạng phương trình.
  • D. Có cùng tập hợp nghiệm.

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội