Tham khảo đề thi học kì 2 môn Văn lớp 8 của Sở GD Bình Dương đã được cập nhật chi tiết tại đây. Các em cùng nhanh tay tham khảo: Một nhà văn có nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Em hãy viết bài văn nghị luận giải thích nội dung câu nói đó.

Đọc hiểu (3,0 điểm)

Đọc và thực hiện các yêu cầu bên dưới

Phiên âm

Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,

Đối thử lương tiêu nại nhược hà?

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,

Nguyệt tòng song khích khán thi gia.

Câu 1 (2,0 điểm)

1. Viết lại nguyên văn phần dịch thơ của bài thơ trên. Cho biết tên bài thơ. Tác giả là ai?

2. Hãy nêu nội dung bài thơ ấy.

Câu 2 (1,0 điểm)

1. Hãy đặt hai câu (một câu trần thuật và một câu cảm thản) nội dung nói về bài thơ trên. Cho biết câu trần thuật và câu cảm thán đó được dùng để làm gì?

Tập làm văn (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Em hãy viết một đoạn văn (100 – 150 chữ) giới thiệu về một trò chơi mang bản sắc Việt Nam.

Câu 2 (5,0 điểm)

Một nhà văn có nói “Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. Em hãy viết bài văn nghị luận giải thích nội dung câu nói đó.