Sau đây Đáp Án Đề Thi xin được chia sẻ với các bạn cùng quý thầy cô giáo bộ đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 của phòng GD&ĐT Thái Bình năm học 2022-2023 mới nhất hiện nay. Đây là bộ đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán với 7 bài Toán dạng tự luận. Tổng thời gian làm bài là 150 phút.

Ngay sau đây xin mời các bạn và quý thầy cô giáo cùng tham khảo chi tiết bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Thái Bình:

+ Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(1;2) và đường thẳng (d): y = ax + b (với a > 0). Tìm a, b để đường thẳng (d) đi qua điểm M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B (A, B khác gốc tọa độ) thỏa mãn: 12.OA + 5.OB = 13.AB b) Chứng minh rằng không tồn tại đa thức f(x) có các hệ số nguyên, đồng thời thỏa mãn: f(16) = 2022 và f(3) = 2.

+ Cho tứ giác lồi ABCD. Lấy điểm M bất kỳ trên đường chéo AC. Qua M kẻ MP song song với AB; MQ song song với CD (P thuộc BC; Q thuộc AD). Chứng minh rằng : 1/(MP² + MQ²) =< 1/AB² + 1/CD². Khi 1/(MP² + MQ²) = 1/AB² + 1/CD², tính độ dài đoạn thẳng CM theo độ dài các đoạn thẳng AB, AC, CD.

+ Cho đường tròn (O;R) và điểm M nằm ngoài đường tròn, vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm). Lấy điểm N nằm trên đường tròn và thuộc miền trong của tam giác AMB (N khác A, B). Vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O;R) tại điểm N cắt MA, MB thứ tự tại P, Q. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng OP tại E; cắt đoạn thẳng OQ tại F. Chứng minh rằng: AE.BF = PN.NQ.