Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề KSCL môn Toán lớp 10. Đây là một trong những bộ đề KSCL lớp 10 của trường THPT Nguyễn Viết Xuân mới nhất 2019 hiện nay. Nội dung bộ đề thi KSCL với mã đề 102 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi. Tổng thời gian làm đề 90 phút, đề nhằm kiểm tra chất lượng học sinh lớp 10 môn Toán giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, đề khảo sát có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát chất lượng Toán 10 - Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1

Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là 152m ± 0,2 m, điều đó có nghĩa là gì?

 • A. Chiều dài đúng của cây cầu là một số lớn hơn 152 m.
 • B. Chiều dài đúng của cây cầu là 151,8 m hoặc là 152,2 m.
 • C. Chiều dài đúng của cây cầu là một số nằm trong khoảng từ 151,8 m đến 152,2 m.
 • D. Chiều dài đúng của cây cầu là một số nhỏ hơn 152 m.

Nêu cách tịnh tiến đồ thị hàm số y = x^3 + 3x + 1 để được đồ thị hàm số y = x^3 – 3x^2 + 6x – 1.

 • A. Tịnh tiến liên tiếp đồ thị hàm số y = x^3 + 3x + 1 đi sang bên trái 1 đơn vị và lên trên đi 5 đơn vị.
 • B. Tịnh tiến liên tiếp đồ thị hàm số y = x^3 + 3x + 1 đi sang bên phải 1 đơn vị và lên trên đi 2 đơn vị.
 • C. Tịnh tiến liên tiếp đồ thị hàm số y = x^3 + 3x + 1 đi sang bên trái 2 đơn vị và lên trên đi 1 đơn vị.
 • D. Tịnh tiến liên tiếp đồ thị hàm số y = x^3 + 3x + 1 đi sang bên trái 1 đơn vị và xuống dưới đi 2 đơn vị.

Bạn A đo chiều dài của một sân bóng ghi được 250 ± 0,2 m. Bạn B đo chiều cao của một cột cờ được 15 ± 0,1 m. Trong 2 bạn A và B, bạn nào có phép đo chính xác hơn và sai số tương đối trong phép đo của bạn đó là bao nhiêu?

 • A. Bạn B đo chính xác hơn bạn A với sai số tương đối là 0,08%.
 • B. Bạn A đo chính xác hơn bạn B với sai số tương đối là 0,06%.
 • C. Hai bạn đo chính xác như nhau với sai số tương đối bằng nhau là 0,08%.
 • D. Bạn A đo chính xác hơn bạn B với sai số tương đối là 0,08%.

Xem thêm: Đáp án đề thi KSCL đầu năm 2018-2019 môn Toán lớp 10 – THPT Chuyên Bắc Ninh