Hôm nay dapandethi xin được giớ thiệu một bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Lịch sử lớp 10. Đây là một trong những bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm 2018-2019 môn Sử mới nhất hiện nay. Với bộ đề thi thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Và sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi KSCL môn Sử đầu năm mới nhất lớp 10. Bộ đề thi có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.

Đề KSCL đầu năm 2018-2019 môn Sử lớp 10

Câu 1(3,0 điểm): Em hiểu thế nào là Thị tộc, Bộ lạc? Phân tích mối quan hệ trong Thị tộc và Bộ lạc? Những dấu ấn của thời kì Công xã thị tộc còn lưu giữ đến ngày nay được biểu hiện như thế nào?

Câu 2(3,5 điểm): Anh (chị) hãy làm rõ sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây về: Thời gian ra đời, điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, giai cấp xã hội ?

Câu 3(3,5 điểm): Vì sao nói: Nhà Đường là đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc?

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong đề Sử lớp 10

Câu 1)  * Thị tộc, Bộ lạc:

 • Thị tộc là một nhóm người….có chung dòng máu…………….
 • Bộ lạc là tập hợp một số Thị tộc hợp thành…………….

* Phân tích mối quan hệ trong Thị tộc và Bộ lạc:

 • Hợp tác lao động….
 • Hưởng thụ bằng nhau…
 • Đoàn kết, gắn bó, yêu thương lẫn nhau………..tính cộng đồng.

* Dấu ấn… ngày nay:

 • Tổ chức: Dòng họ, đứng đầu là Trưởng họ; tổ chức làng, xã bao gồm nhiều dòng họ sống quây quần……
 • Quan hệ: làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau…, lá lành đùm lá rách…, đoàn kết …
 • Trong tập thể lớp: ….(tự do).

Câu 2)  Làm rõ sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây:

Nội dung Phương Đông Phương Tây
Thời gian hình thành TNK IV- III TCN TNK I TCN
Điều kiện tự nhiên Thuận lợi… Đất đai phù sa màu mỡ, khí hậu … Khó khăn… Đất đai khô cằn……..
Xã hội * 3 giai cấp:
– Quý tộc: …
– Nông dân công xã: ..
– Nô lệ: ..
* Sự tồn tại của xã hội dựa trên sức lao động của nông dân công xã.
* 3 tầng lớp:
– Chủ nô:…
– Bình dân:…
– Nô lệ:….
* Sự tồn tại của xã hội dựa trên sự bóc lột sức lao động của nô lệ.
 Kinh tế Kinh tế nông nghiệp là chủ đạo. Ngoài ra có thủ công nghiệp và buôn bán…. Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển. Ngoài ra có trồng cây lâu năm……
Chính trị Chế độ quân chủ chuyên chế Trung Ương tập quyền, vua có quyền lực tối cao, quyết định mọi công việc của đất nước…. Duy trì nền dân chủ cổ đại hay còn gọi là nền dân chủ nô…..

Câu 3) * Nhà Đường là đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc. Vì:

Chính trị: Bộ máy chính quyền được hoàn thiện, quyền lực tập trung cao độ trong tay Hoàng đế….Cụ thể:…………

 •  Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Đường
 • Đặt chức quan Tiết độ sứ…
 • Mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài…

Kinh tế: Có nhiều chính sách tiến bộ về kinh tế. Dưới thời Đường, nền kinh tế phát triển thịnh vượng. Cụ thể:……..

 • Nông nghiệp: Áp dụng chính sách quân điền….
 • Thủ công nghiệp: phát triển…quy mô lớn…
 •  Thương nghiệp: Xuất hiện nghề buôn lớn: Buôn chuyến, buôn thuyền; những thương nhân lớn; đặc biệt hình thành những con đường buôn bán lớn (con đường tơ lụa)….

Văn hóa: Nhà Đường đã xây dựng được nền văn hóa đặc săc và phong phú….đặc biệt là Thơ Đường……………………………….

Đối ngoại: …chính sách xâm lược, bành trướng………..

Nhận xét: Dưới thời Đường, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa…phát triển toàn diện ở trình độ cao. Đời sống nhân dân no ấm. Vì vậy nhà Đường được coi là đỉnh cao của chế độ phong kiến TQ.