Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lớp 10 môn Toán. Đây là một trong những bộ đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán của trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội năm học 208-2019. Nội dung bộ đề kiểm tra với mã đề 110, 111, 112, 113. Được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán.  Với thời gian làm bài là 90 phút, sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung và đáp án bộ đề kiểm tra ngay sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 10 THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

Cho mệnh đề P: “Nếu a chia hết cho 5 thì a chia hết cho 10”. Tìm mệnh đề đảo của mệnh đề P.

  • A. “Nếu a chia hết cho 10 thì a chia hết cho 5”.
  • B. “Nếu a chia hết cho 10 thì a không chia hết cho 5”.
  • C. “Nếu a chia hết cho 5 thì a không chia hết cho 10”.
  • D. “Nếu a không chia hết cho 5 thì a chia hết cho 10”.

Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn hệ thức vectơ MA + 2MB = CB. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Tứ giác ABMC là hình bình hành.
  • B. M là trung điểm của cạnh AB.
  • C. M là trọng tâm tam giác ABC.
  • D. M là trung điểm của cạnh AC.

Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M(1; −1), N(3; 2), P(0; −5) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tọa độ điểm A là?

Xem thêm: Đề KSCL môn Toán 10 – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1 2019