Như vậy là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên toàn quốc đã bắt đầu diễn ra. Và ngay sau đây Đáp Án Đề Thi xin được chia sẻ tới các bạn cũng như các bậc phụ huynh, giáo viên bộ đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An năm 2021.

Bộ đề thi có bao gồm đáp án tham khảo từ các thầy cô giáo đến từ các trung tâm giao dục uy tín. Do đó, giúp cho các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh có thể tham khảo. Cũng như so sánh đối chiếu với bài làm của con em mình. Qua đó có thể đánh giá sơ bộ năng lực làm bài môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An 2021

Đáp án tham khảo môn Toán kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An

Và ngay sau đây là đáp án tham khảo môn Toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An.

Trên đây là toàn bộ đáp án tham khảo môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An. Do giáo viên Hệ thống giáo dục HocMai thực hiện. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi này.