Như vậy là chiều ngày 18/7/2020, các thí sinh thi đầu vào lớp 10 tỉnh Lào Cai đã tiến hành làm bài thi môn Toán. Và để giúp các em học sinh có thể tra cứu cũng như đánh giá năng lực làm bài của mình.

Thì ngay sau đây dapandethi xin được chia sẻ bộ đề thi và đáp án tham khảo môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lào Cai ngay sau đây:

Đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Lào Cai

Câu 5 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Kẻ đường thẳng d là tiếp tuyến tại A của đường tròn (O). Gọi d' là đường thẳng qua B và song song với d; d' cắt các đường thẳng A0, AC lần lượt tại E, D. Kẻ AF là đường cao của tam giác ABC (F thuộc BC).

  • a) Chứng minh rằng tứ giác ABFE nội tiếp:
  • b) Chứng minh rằng AB = AD.AC;
  • c) Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Chứng minh rằng MN vuông góc với EF.

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Lào Cai