Trích dẫn Đề thi thử vào THPT môn Toán năm 2022 – 2023 trường THCS Vệ An – Bắc Ninh:

+ Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng y = (m2 + 1)x + m song song với đường thẳng y = 5x + 2.

+ Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng 1,5m. Tính kích thước của vườn, biết rằng phần đất còn lại trong vườn để trồng trọt có chu vi là 308m.

+ Trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB lấy hai điểm C, D sao cho AC > AD. Gọi E là giao của AC và BD, H là hình chiếu của E trên AB, K là giao của AD và BC. a) Chứng minh A, D, E, H cùng thuộc một đường tròn và ba điểm H, E, K thẳng hàng. b) Chứng minh AD.AK + BE.BD không đổi khi D và C thay đổi trên nửa đường tròn.