Ngay sau đây xin mời các em học sinh và các bậc phụ huynh cùng tham khảo nội dung đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2020 mới nhất.

Dưới đây là nội dung đề thi và đáp án tham khảo môn Toán. Giúp cho các em học sinh và các bậc phụ huynh tham khảo để có thể tự đánh giá năng lực làm bài của mình trong bài thi vừa qua.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 - Bình Định 2020

Bài 4 (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và d là một tiếp tuyến của đường tròn (O) tại điểm A. Trên đường thẳng d lấy điểm M (khác A) và trên đoạn OB lấy điểm N (khác O và B). Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại hai điểm C và D sao cho C nằm giữa M và D. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng CD.

  • a) Chứng minh tứ giác AOHM nội tiếp được trong đường tròn.
  • b) Kẻ đoạn DK song song với MO (K nằm trên đường thẳng AB). Chứng minh rằng MDK = BAH và MA = MC.MD.

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 - Bình Định