Sau đây dapandethi xin được chia sẻ với các bạn bộ đề thi thử thpt quôc gia môn toán. Đây là một trong những bộ đề thi thử THPT Quốc gia mới nhất của trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định năm học 2019.

Nội dung bộ đề thi thử được biên soạn bám sát cấu trúc đề minh họa THPT Quốc gia 2019 môn Toán. Trong đó nội dung bộ đề thi có mã đề 132, đề gồm 6 trang với 50 câu trắc nghiệm. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi thử THPT QG Toán lần 2 - THPT Trần Hưng Đạo – Nam Định

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x – y – 2z – 2 = 0 và mặt phẳng (Q): 2x – y – 2z + 10 = 0 song song với nhau. Biết A(1;2;1) là điểm nằm giữa hai mặt phẳng (P) và (Q). Gọi (S) là mặt cầu qua A và tiếp xúc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q). Biết rằng khi (S) thay đổi thì tâm của nó luôn nằm trên một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.

Xét các số phức z thỏa điều kiện |z – 3 + 2i| = 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = z + 1 – i là?

  • A. Đường tròn tâm I(3;-2), bán kính R = 5.
  • B. Đường tròn tâm I(4;-3), bán kính R = 5.
  • C. Đường tròn tâm I(-2;1), bán kính R = 5.
  • D. Đường tròn tâm I(-4;3), bán kính R = 5.

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f(x). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y = |f(x – 2019) + m| có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng?

Xem thêm: Đáp án đề thi thử Toán THPTQG – THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh lần 5