Hôm nay chúng ta cùng tham khảo bộ đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2018-2019 môn Toán lớp 10. Của trường THPT chuyên Bắc Ninh, đây là một trong những bộ đề thi KSCL môn Toán lớp 10 đầu năm hay và hấp dẫn nhất.

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 nhằm đánh giá chất lượng đầu năm 2018-2019. Và sau đây chúng ta cùng tham khảo bộ đáp án đề thi KSCL đầu năm môn Toán lớp 10. Của trường THPT chuyên Bắc Ninh được tổ tức thi vào cuối tháng 8/2018 vừa qua.

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

( Đề gồm 01 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1NĂM HỌC 2018-2019
Môn thi: Toán 10
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG (7,0điểm)

Câu 1 (2,0điểm). Giải phương trình và hệ phương trình sau:

Câu 2 (1,5 điểm). Cho tập hợp A ={ ∞-; 1] ∪ (3;6) và tập  được biểu diễn như hình vẽ sau:

1) Hãy viết tập  dưới dạng hợp của các khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng.

2) Xác định các tập hợp sau dưới dạng hợp của các khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng :

Câu 3 (1,0 điểm). Cho phương trình:  mx2 – (4m -2)x + 3m – 2 = 0 (1) (m là tham số)

1) Giải phương trình (1) khi  m =2

2) Tìm giá trị của tham m số  để phương trình (1) có các nghiệm đều là số nguyên.

Câu 4 (1,0điểm). Tìm tọa độ các giao điểm của đường Parabol Parabol (P): y = 2x2 và đường thẳng (d): y = 3x -1

Câu 5 (1,5điểm). Cho hình vuông  có độ dài cạnh bằng . Gọi  là giao điểm của AC và BD.

1) Chứng minh rằng: 

2) Tính:

theo α

II. PHẦN RIÊNG (3,0điểm)

A. Phần dành cho thí sinh lớp 10: Anh1, Anh2, Văn, Cận2.

Câu 6a (2,0điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Hai đường cao  AE và BK của tam giác (với E  thuộc BC, K thuộc AC).

1) Chứng minh tứ giác  AEBK nội tiếp được trong một đường tròn.

2) Chứng minh CE.CB = CK.CA .

Câu 7a (1,0điểm). Cho các số  x,y thỏa mãn x ≥0, y ≥ 0 và x + y = 1 . Tìm giả trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A =x2 + y2 .

B. Phần dành cho thí sinh lớp 10: Lý, Hóa, Sinh, Tin, Cận1.

Câu 6b (2,0 điểm). Cho đường tròn tâm O. Từ  là một điểm nằm ngoài (O) kẻ các tiếp tuyến AM và AN tới (O) (M, N là các tiếp điểm).

1) Chứng minh rằng tứ giác AMON nội tiếp được trong một đường tròn.

2) Đường thẳng qua A cắt đường tròn (O)  tại B và C (B nằm giữa  A và C). Gọi I là trung điểm của BC , K là giao điểm của  MN và BC . Chứng minh rằng: AK.AI = AB.AC

Câu 7b (1,0điểm). Cho các số  x,y thỏa mãn x ≥0, y ≥ 0 và x + y = 1. Tìm giả trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Hướng dẫn giải đề KSCL môn Toán lớp 10 - THPT chuyên Bắc Ninh