Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 lớp 11 mới nhất của trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên.

Nội dung bộ đề thi được biên soạn với mã đề 301. Với nội dung bộ đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm hoàn toàn với 50 câu hỏi và bài toán. Với tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề và đáp án chi tiết các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 11 THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
 • B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
 • C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
 • D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • A. Nếu hàm số y = f(x) liên tục tại x0 thì hàm số có đạo hàm tại x0.
 • B. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì hàm số gián đoạn tại x0.
 • C. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì hàm số liên tục tại x0.
 • D. Nếu hàm số y = f(x) gián đoạn tại x0 thì hàm số có đạo hàm tại x0.

Góc giữa hai đường thẳng bất kỳ trong không gian là góc giữa:

 • A. Hai đường thẳng cắt nhau và không song song với chúng.
 • B. Hai đường thẳng lần lượt vuông góc với chúng.
 • C. Hai đường thẳng cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với chúng.
 • D. Hai đường thẳng cắt nhau và lần lượt vuông góc với chúng.

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 Toán 11 THPT Phổ thông Năng khiếu – TP HCM