Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi sát hạch lần 2 môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 của trường THPT Đoàn THượng - Hải Dương năm học 2018-2019. Nội dung bộ đề thi được biên soạn với mã đề 962 gồm 07 trang.

Trong đó nội dung bộ đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán. Với mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D để học sinh chọn lựa. Trong đó mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 0,2 điểm. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi sát hạch lần 2 Toán 11 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Trong không gian cho mặt phẳng (P) và điểm M không thuộc mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Qua M kẻ được vô số đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P).
  • B. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M tạo với mặt phẳng (P) một góc bằng 60 độ.
  • C. Qua M có vô số đường thẳng song song với mặt phẳng (P) và các đường thẳng đó cùng thuộc mặt phẳng (Q) qua M và song song với (P).
  • D. Qua M có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (P).

Cho đoạn mạch điện như hình vẽ. Xác suất để các bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 chạy tốt lần lượt là 0,9; 0,8; 0,7. Xác suất để đoạn mạch điện đó có dòng điện chạy qua là?

Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?

  • A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
  • B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
  • C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
  • D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

Xem thêm: Đáp án đề thi HK2 Toán 11 – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM 2019