Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 2 lớp 11 mới nhất của trường THPT Võ Thành Trinh - An Giang.

Nội dung bộ đề thi học kì 2 được biên soạn với mã đề 132. Trong đó nội dung bộ đề gồm 32 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Tổng thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi ngay sau đây.

Trích dẫn đề thi HK2 Toán 11 trường Võ Thành Trinh – An Giang

Cho phương trình 2x^4 − 5x^2 + x + 1 = 0 (1). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

  • A. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (−2;0).
  • B. Phương trình (1) có ít nhất 2 nghiệm trong khoảng (0;2).
  • C. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (−1;1).
  • D. Phương trình (1) chỉ có 1 nghiệm trong khoảng (−2;1).

Cho hàm số y = x^3 − 3x^2 + 6x + 1 có đồ thị là đường cong (C).

  • a) Tính đạo hàm của hàm số đã cho tại x = 2.
  • b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 3x + 10.

Cho hàm số y = x^4 − 2(m + 1)x^2 + m + 2 (với m là tham số) có đồ thị (Cm). Gọi A là điểm thuộc đồ thị (Cm) có hành độ bằng 1. Với giá trị nào của m thì tiếp tuyến với đồ thị (Cm) tại A vuông góc với đường thẳng y = 1/4.x + 2019?

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 2 Toán 11 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên