Chép lại chính xác bài thơ “Sông núi nước Nam”?; Viết một đoạn văn (khoảng 10 đến 12 câu), có sử dụng cặp từ trái nghĩa hoặc đồng âm trình bày cảm nghĩ của em về bài thơ đó? … trong Thi cuối học kì I môn Ngữ Văn lớp 7 trường THCS Lê Lợi năm 2018

Đề bài

Phần I (6 điểm)

1. Chép lại chính xác bài thơ “Sông núi nước Nam”? (1 điểm)

2. Cho biết thể loại của bài thơ? Kể tên những bài thơ đã học cũng được sáng tác theo thể thơ này? (1 điểm)

3. Viết một đoạn văn (khoảng 10 đến 12 câu), có sử dụng cặp từ trái nghĩa hoặc đồng âm trình bày cảm nghĩ của em về bài thơ đó? (4 điểm)

Chú ý: Xác định cặp từ trái nghĩa hoặc đồng âm đã sử dụng bằng chú thích cụ thể.

Phần II (6 điểm)

Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7, tập một, trang 175 có một đoạn văn như sau:

“Thường thường, vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Sáng dậy, nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lí, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa. Chỉ độ tám chín giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột.”

1. Cho biết nhan đề, tác giả và phương thức biểu đạt của văn bản có đoạn trích trên? (1 điểm)

2. Hiệu quả của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên?
(1 điểm)

3. Chỉ rõ và cho biết tác dụng của những từ láy được sử dụng trong đoạn trích trên? (2 điểm)