Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh … trong Đề thi môn Văn lớp 7 thi cuối học kì I

Đề bài

I. Trắc nghiệm: ( 3 điểm)

Câu 1: Dòng nào sau đây nhận định không đúng về ca dao, dân ca?

A. Là thể loại trữ tình dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người

B. Ca dao là những sáng tác kết hợp lời và nhạc; dân ca là lời thơ của ca dao

C. Thường sử dụng thể thơ lục bát và lục bát biến thể

D. Lặp lại ( lặp lại câu mở đầu, hình ảnh, ngôn ngữ) là đặc trưng của ca dao, dân ca.

Câu 2: Dòng nào ghi lại đúng nhất các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Bạn đến chơi nhà ?

- Quảng cáo -

A. Đề tài bình dị , dân dã ; ngôn ngữ mộc mạc, đa nghĩa ; sử dụng thành ngữ ; giọng thơ linh hoạt.

B. Kết hợp miêu tả với biểu cảm ; dùng từ gợi tả, gợi cảm ; sử dụng phép đối, ẩn dụ , đảo ngữ.

C. Lập ý bằng cách tạo ra tình huống khó xử; giọng thơ hóm hỉnh,dùng toàn từ ngữ thuần Việt, nôm na, gợi sự thân thiết, phóng túng, dân dã.

Câu 3: Ai là tác giả bài tuỳ bút Mùa xuân của tôi ?

A. Vũ Bằng B. Thạch Lam C. Minh Hương D. Xuân Quỳnh.

Câu 4: Trong các dòng sau, dòng nào không phải là thành ngữ:

A. Khôn nhà dại chợ.                               C. Học ăn, học nói, học gói, học mở.

- Quảng cáo -

B.Trăm voi không được một bát nước xáo.     D. Xanh vỏ đỏ lòng.

Câu 5: Yếu tố “Thiên” nào sau đây không đồng nghĩa với các yếu tố còn lại ?

A. Thiên đình. B. Thiên tử. C. Thiên thư. D. Thiên niên kỉ.

Câu 6: Dòng nào sau đây nói đúng về văn biểu cảm?

A. Không có lí lẽ, lập luận.

B. Chỉ thể hiện cảm xúc, không có yếu tố miêu tả, tự sự.

C. Cảm xúc chỉ thể hiện trực tiếp.

D. Cảm xúc có thể bộc lộ trực tiếp hoặc gián tiếp

II. Tự luận: ( 7 điểm)

Bài 1( 1 điểm): Câu văn sau mắc lỗi nào trong các lỗi dùng từ ? Chỉ ra từ mắc lỗi và sửa lại cho đúng :

Lý Bạch đã sáng chế bài thơ “Tĩnh dạ tứ” khi ông đang ở xa quê hương.

Bài 2 ( 2 điểm): Cho đoạn trích sau:

“ Tự nhiên như thế : ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió : ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con ; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân”

( Trích Mùa xuân của tôi – Vũ Bằng)

Hãy chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn trích trên và viết đoạn văn ngắn phân tích tác dụng của biện pháp tu từ

Bài 3( 4 điểm): Học sinh chọn một trong hai đề sau để làm :

Đề 1 : Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.

Đề 2 : Hà Nội của em (cảnh vật , bốn mùa , con người Hà Nội … ).