Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh) … trong Đề thi học kì 1 lớp 7 năm 2019 Phòng GD Lâm Thao

Đề bài 

Câu 1: (3 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi”

- Quảng cáo -

“Cháu chiến đấu hôm nay

Vì lòng yêu Tổ quốc

Vì xóm làng thân thuộc

Bà ơi cũng vì bà

Vì tiếng gà cục tác

Ổ trứng hồng tuổi thơ.”

a, Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

b, Tìm từ đồng nghĩa với từ tổ quốc (ít nhất 2 từ)

c, Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ?

Câu 2: (7 điểm) Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Cảnh khuya” (Hồ Chí Minh)